Έχετε λογιστικό γραφείο; Δείτε στο ilg.gr την νέα υπηρεσία δημοσίευσης ισολογισμών μέσα σε δύο λεπτά!

Τι είδους επιχείρηση έχετε;

Μάθετε τους πελάτες σας και τις αγοραστικές τους συνήθειες.
Σχεδιάστε αυτόματα στοχευμένες προσφορές για τον κάθε πελάτη σας.
Διαχωρίστε τους πελάτες σας με βάση την αγοραστική συμπεριφορά τους, όπως την πρώτη τους αγορά, τα μεγέθη των αγορών τους, και άλλα κριτήρια.
Αυξήστε τις συναλλαγές σας.
Δείτε το Demo
Προσδιορίστε το ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησής σας πέρα από εποχιακές τάσεις.
Αναλύστε την πραγματική απόδοση των εκστρατειών διαφήμισής σας πέρα από εποχιακές τάσεις.
Αποκτήστε κερδοφόρους πελάτες.
Δείτε το Demo
Παρακολουθήστε τους συνδρομητές σας σε όλο τον συνδρομητικό τους κύκλο.
Εντοπίστε τους πραγματικούς παράγοντες της κατακράτησης/αποχώρησης των πελατών σας.
Αναλύστε και οπτικοποιήστε μαζικά τις απαιτήσεις των πελατών σας και προσδιορίστε τις σημαντικότερες.
Δείτε το Demo

Επιχειρηματική ανάλυση στην πράξη

Ουσιαστική, απλή, εύκολη και ασφαλής ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ολοκληρωμένων πινάκων και ταμπλό διαγραμμάτων.

Αυξήστε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Αποκτήστε ουσιαστική επίγνωση σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών σας. Κρατήστε τους παλαιούς πελάτες σας και μεγιστοποιήστε τη ροή νέων.

Υποστήριξη

Είμαστε εδώ για εσάς. Έχετε ερωτήσεις; Δείτε τις συχνές ερωτήσεις, το blog μας ή επικοινωνήστε κατευθείαν μαζί μας: info@datalive.gr